Salı, Aralık 04, 2007

wordsthatgobeyond

bazenbağırmakistiyorumolancagücümleamabeceremiyorumsanırımistiyorumkibenbağırmadanherkesnedenbağırmakistediğimibilsinsesimbanakalsınonlardamutluolsunkkedimgibigelsinleryanımdaotursunlarhepsadecebenianlasınlartekbirgözişaretindentekbirmimiğimdendinlediğimmüziktenanlaşılayımamaolmuyorsanırım.
bendeartıkbunudüşlemektenvazgeçtimartıksigarabileiçmiyorumhiçbirşeydenzevkalmadığımıdahanasılanlatabilirdimacabaonaveyabaşkalarınahiçbirşeyieskisigibisevmediğimitamsevmeyeyaklaşmışkentamyenidenseviyorumderkenelimdenuçupgitmesinenasıldahafazladayanırımbilmiyorumsözcükleriminbenimolmasınamüziğiminbenimolmasınaihtiyacımvarbakabirşeyistemiyorum.
biribenisusturanakadarkonuşmakistiyorum
amaokadaryalnızımki
susamıyorum.

0 saçmalayan daha çıktı: